ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ** <<<ေနာက္ဆံုးရသတင္း>>>ဂီရိဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးပြါး၊ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀ (၇း ၂၃ မိနစ္အခ်ိန္မွေမးျမန္းခ်က္) CLICK HERE----ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိိ္ိုင္းေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ ေရးေကာ္မတီ ( ထိုင္းနိုင္ငံ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (CLICK HERE) ***

ဂီရိမုန္တိုင္း ဓာတ္ပံုမ်ားစုစည္းမႈ

* ** မုန္းတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ရသမွ်စုစည္းတင္ျပသြားပါမယ့္။ ေလေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔အား သနားစာနာ ကူညီခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္တို႔ကို ပို႔ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္ၾကားေရဌာနမွတာဝန္ခံေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ***

ဂီရိဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ ခံရေသာရခိုင္ၿပည္နယ္ သံတြဲခရုိင္၊ ေက်ာက္ၿဖဴခရုိင္ႏွင့္ စစ္ေတြခရု္ိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းအေနၿဖင့္ အစားအေသာက္၊ ေသာက္ေရ၊ေဆး၀ါး၊ အ၀တ္အစား၊ အမိုးအကာ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု စေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံရေသာသူမ်ားအား စာနာေသာ ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားသို႕ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ လုပ္အား ပါ၀င္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
ရခိုင္သဟာယအသင္းရုံးခန္း-
အမွတ္၁၁၅၊ ပထမထပ္(ညာ)၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
MOON BAKERYအနီး၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္၊
ရုံးဖုန္း-၄၃၀၁၇၂၊
အီးေမလ္-rakhine.tay@gmail.com ၊
 • ေဒါက္တာေက်ာ္သိန္း(နာယက)-၀၉၅၁၂၇၄၆၇၊
 • ဦးခင္ေမာင္စိုး(ဥကၠ႒)-၅၅၂၁၂၆၊
 • ဦးေဇာ္ေအးေမာင္-၀၉၅၁၄၀၄၀၇၊
 • ေမာင္ရဲထူးေအာင္-၀၉၉၀၄၁၃၉၆၊
 • ဦးဘိုးတင္-၀၉၅၀၀၆၉၂၆၊
 • ဦးမ်ိဳးေဆြ-၀၉၅၀၀၁၁၈၀၊
 • ဦးဦးလွၿမင့္-၇၃၀၈၈၉၀၆
 • ဦးေဇာ္၀င္း-၀၉၅၀၀၆၈၂၀၊
 • ဦးသာၿမေက်ာ္-၀၉၅၁၅၅၄၁၉၊
 • ဦးဦးၿမင့္ေက်ာ္-၀၉၅၀၆၄၆၅၃၊
 • ဦးထြန္းႏုိင္-၀၉၈၅၁၀၄၀၀၊
 • ဦးေက်ာ္ႏုိင္-၀၉၅၀၆၁၈၈၄
http://arakanreview.net/?p=2266

0 Responses to ဂီရိဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီဆက္သြယ္ရန္

Post a Comment

Powered by Blogger.
ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဂီရိမုန္းတိုင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္

Burmese's Giri Cyclone Last Update

Cyclone Giri in Rakhaing State


Give us your Views


After Cyclone Giri in Arakan

Cyclone Giri Relief News