ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ** <<<ေနာက္ဆံုးရသတင္း>>>ဂီရိဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးပြါး၊ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀ (၇း ၂၃ မိနစ္အခ်ိန္မွေမးျမန္းခ်က္) CLICK HERE----ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိိ္ိုင္းေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ ေရးေကာ္မတီ ( ထိုင္းနိုင္ငံ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (CLICK HERE) ***

ဂီရိမုန္တိုင္း ဓာတ္ပံုမ်ားစုစည္းမႈ

* ** မုန္းတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ရသမွ်စုစည္းတင္ျပသြားပါမယ့္။ ေလေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔အား သနားစာနာ ကူညီခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္တို႔ကို ပို႔ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္ၾကားေရဌာနမွတာဝန္ခံေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ***

ေနာက္ဆံုးရ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

Posted by ညိဳသာထြန္း Thursday, 4 November 2010


စဥ္
အလွဴရွင္စာရင္း
အလွဴေငြ
၁။
ဦးေကာ၀ိဒ(၁)
  ၅၀၀
၂။
ဦးဥာဏိႏၵ
  ၅၀၀
၃။
ဦးေတဇဓမၼ
  ၅၀၀
၄။
ဦးမဏိေဇာတ
  ၃၀၀
၅။
ဦးဓမၼသာရ(ေတာင္သာ)
  ၃၀၀
၆။
ဦးပုညေသဌ
  ၃၀၀
၇။
ဦးသုဇန
  ၂၀၀
၈။
ဦးဣႏၵာ၀ုဓ
 ၂၀၀
၉။
ဦးပညာစာရ(ကေလး)
 ၂၀၀
   ၁၀။
ဦးသိရိႏၵ(၂)
 ၁၀၀
၁၁။
ဦးဥတၱမ
 ၁၀၀
၁၂။
ဦးဥာဏိႆရ(အာဂႏၱဳ)
 ၁၀၀
၁၃။
ဦးဂႏၵသာရ(၃)ထား၀ယ္
 ၁၀၀
၁၄။
ဦးသီလ၀ံသ
 ၁၀၀
၁၅။
ဦးစႏၵသိရီ
 ၁၀၀
၁၆။
ဦးကုသလ
 ၁၀၀
၁၇။
ဦးပညာေဇာတ(၂)
 ၁၀၀
၁၈။
ဦးက၀ိႏၵ
 ၁၀၀
၁၉။
ဦးဂႏၶသာရ(၂)
 ၁၀၀
၂၀။
ရွင္၀ိမလ
 ၁၀၀
၂၁။
ရွင္၀ိလာသ
   ၅၀
၂၂။
ဦးေဇာတိက
၁၀၀၀
၂၃။
ဦးကုေ၀ရ
၁၀၀၀
၂၄။
ဦးဓမၼပါလ
  ၅၀၀
၂၅။
ဦး အာစိဏၰ (၁)
  ၅၀၀
၂၆။
ဦးက၀ိနႏၵ
  ၅၀၀
၂၇။
ဦးအဒိစၥ (ရွမ္းေလး)
  ၅၀၀
၂၈။
ဦးသုႏၵရ
  ၅၀၀
၂၉။
ဦး အာစိဏၰ (၂)
  ၅၀၀
၃၀။
ဦး၀ိစိတၱ
  ၃၀၀
၃၁။
ဦးဣႏၵာစကၠ
  ၃၀၀
၃၂။
ဦးပုေညာ (မြန္ႀကီး)
  ၃၀၀
၃၃။
ဦးေကာ၀ိဒ (၂)
  ၃၀၀
၃၄။
ဦးစႏၵာ၀ရ
  ၂၀၀
၃၅။
ဦးေကသရ
  ၁၅၀
၃၆။
ဦးဇဋိလ
  ၁၀၀
၃၇။
ဦးအာစိဏၰသိရီ
  ၁၀၀
၃၈။
ဦးသုနႏၵ
  ၁၀၀
၃၉။
ဦး၀ဏၰသိရီ (ျဖဴး)
  ၁၀၀
၄၀။
ဦးအဂၢ (မြန္ေလး)
  ၁၀၀
၄၁။
ဦးတိကၡ
  ၁၀၀
၄၂။
ဦးေသာဘဏ
  ၁၀၀
၄၃။
ဦး၀ါယမိႏၵ
  ၅၀၀
၄၄။
ဦး၀ိသုဒၶ (ေယာ)
  ၃၀၀
၄၅။
ဦးပညာနႏၵ
    ၆၀
၄၆။
ဦးေသကၡိတ
     ၅၀
၄၇။
ဦး၀ိစိတၱ (ရင္းဂစ္ ၅၀)
   ၅၀၀

စုစုေပါင္းအလွဴေငြ
၁၂၈၁၀


0 Responses to ေနာက္ဆံုးရ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

Post a Comment

Powered by Blogger.
ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဂီရိမုန္းတိုင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္

Burmese's Giri Cyclone Last Update

Cyclone Giri in Rakhaing State


Give us your Views


After Cyclone Giri in Arakan

Cyclone Giri Relief News