ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ** <<<ေနာက္ဆံုးရသတင္း>>>ဂီရိဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးပြါး၊ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀ (၇း ၂၃ မိနစ္အခ်ိန္မွေမးျမန္းခ်က္) CLICK HERE----ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိိ္ိုင္းေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ ေရးေကာ္မတီ ( ထိုင္းနိုင္ငံ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (CLICK HERE) ***

ဂီရိမုန္တိုင္း ဓာတ္ပံုမ်ားစုစည္းမႈ

* ** မုန္းတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ရသမွ်စုစည္းတင္ျပသြားပါမယ့္။ ေလေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔အား သနားစာနာ ကူညီခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္တို႔ကို ပို႔ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္ၾကားေရဌာနမွတာဝန္ခံေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ***

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္းသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းေပးရန္ ရခိုင္ တုိင္းရင္း သားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ(RNDP) က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ေတာင္းဆိုမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဂီရီ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ မာန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ အထိအခိုက္ အပ်က္အစီးမ်ားၿပီး လူအေသအေပ်ာက္ ရွိသည့္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ မနက္ျဖန္တြင္ တင္ျပမည္ဟု RNDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ဒီေနရာေတြ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္ခ်မ္းသာလည္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ တရားမွ်တမႈလည္း မရွိႏုိင္ဘူး။ လူထုကုိ ဒုကၡေပးသလုိပဲ ျဖစ္မယ္”ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆုိသည္။

မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားေနရသည့္ လက္ငင္းအေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သည္ လုံး၀ပ်က္စီးသြားၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္ လုိအပ္ေနသည္သာမက ေနစရာပင္ အခက္ အခဲ ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ၁ လခန္႔ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

RNDP က ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁ ဦး ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၄ ဦးႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) တုိ႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ ၈ (စ) ပါ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ သဘာ၀ ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အေျခအေန အရေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ပါ က ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစုိး ရ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ အနက္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၆ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၄၀ တို႔တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ကလည္း RNDP ပါတီ၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔  အပ်က္ အစီး အေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဂီရိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း ၈၄ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေျမပုံ ၿမိဳ႕နယ္သည္ အပ်က္အစီး အဆုံးအ႐ံႈး အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္မူ ေသဆုံးသူ ၂၂ ဦးရွိၿပီး ၁၅ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေျခ ၂၀၈ လုံး၊ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံ ၃၄ လုံး၊ စာသင္ေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ စက္ေလွ အစင္း ၈၀ နစ္ျမဳပ္ သြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/4383-2010-10-26-11-36-21

0 Responses to မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆို

Post a Comment

Powered by Blogger.
ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဂီရိမုန္းတိုင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္

Burmese's Giri Cyclone Last Update

Cyclone Giri in Rakhaing State


Give us your Views


After Cyclone Giri in Arakan

Cyclone Giri Relief News