ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ** <<<ေနာက္ဆံုးရသတင္း>>>ဂီရိဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးပြါး၊ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀ (၇း ၂၃ မိနစ္အခ်ိန္မွေမးျမန္းခ်က္) CLICK HERE----ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိိ္ိုင္းေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ ေရးေကာ္မတီ ( ထိုင္းနိုင္ငံ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (CLICK HERE) ***

ဂီရိမုန္တိုင္း ဓာတ္ပံုမ်ားစုစည္းမႈ

* ** မုန္းတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ရသမွ်စုစည္းတင္ျပသြားပါမယ့္။ ေလေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔အား သနားစာနာ ကူညီခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္တို႔ကို ပို႔ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္ၾကားေရဌာနမွတာဝန္ခံေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ***

ဂီရိ မုန္တိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းလႊာ (၁)

Posted by ေက်ာက္ၿဖဴသားေခ် Sunday, 24 October 2010

ဂီရိ မုန္တိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းလႊာ (၁)

(၁) ရန္ကုန္ ရခိုင္ သဟာယ အသင္းက ကမကထ လုပ္ၿပီးေက relief committee ဖြဲ႕စည္းဖို႔ လုပ္ကတ္စြာ ႏွစ္ရက္ရွိဗ်ယ္။ ေဒနိန္႔ ရခိုင္ဓမၼာရံုမွာ က်င္းပေရ အစည္းအေ၀းကို ရေသ့ေတာင္နဲ႔ ပုဏားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အသင္းကလြဲလို႔ က်န္ေရ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းတိအားလံုး တက္ေရာ္ကကတ္စြာကို တြိ႕ရေရ။ လူမႈေေရးအသင္း ၂၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္တိနဲ႔ ဂီရိမုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ(ရခိုင္) ကို ဖြဲ႔စည္းကတ္ေတ။

(၂) ဂီရိမုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ(ရခိုင္)ကို ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္ ...... ဦးသာျမေက်ာ္ (ဖုန္း- ၀၉၅၁၅၅၄၁၉)

(၂) အစိုးရဘက္က သတင္းရပ္ကြက္ တစ္ခုအရ INGO တိကို မုန္တိုင္းဒဏ္ခံနယ္ေျမထဲကို လံုး၀ ၀င္ခြင့္ပီးဖို႔ မဟုတ္။ ျပည္တြင္း NGO တိကလည္း သူရို႕နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွရာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရဖို႔လို႔ သိရေရ။

သတင္း - ရခိုင္သား

0 Responses to ဂီရိ မုန္တိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းလႊာ (၁)

Post a Comment

Powered by Blogger.
ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဂီရိမုန္းတိုင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္

Burmese's Giri Cyclone Last Update

Cyclone Giri in Rakhaing State


Give us your Views


After Cyclone Giri in Arakan

Cyclone Giri Relief News