ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

* ** <<<ေနာက္ဆံုးရသတင္း>>>ဂီရိဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးပြါး၊ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀ (၇း ၂၃ မိနစ္အခ်ိန္မွေမးျမန္းခ်က္) CLICK HERE----ရခိုင္ျပည္ ဂီရိမုန္တိိ္ိုင္းေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ ေရးေကာ္မတီ ( ထိုင္းနိုင္ငံ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (CLICK HERE) ***

ဂီရိမုန္တိုင္း ဓာတ္ပံုမ်ားစုစည္းမႈ

* ** မုန္းတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ရသမွ်စုစည္းတင္ျပသြားပါမယ့္။ ေလေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔အား သနားစာနာ ကူညီခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္တို႔ကို ပို႔ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္ၾကားေရဌာနမွတာဝန္ခံေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ***

မုန္းတိုင္းထျပီး ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔အနီထားကို ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ ေတာင္ရင္အုပ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ကိုဆက္သြယ္မီးၾကည့္ေရခါ။

မီး။ ဟလိုဆရာေတာ္၊ ေက်ာက္ျဖဴမုန္းတိုင္းဝင္စြာေနာက္ဆံုးအျခီနယ္ဇာပိုင္ဟိပါလဲ
ေျဖ။ ေကာင္းပ်က္စီးလားခေရ။ မပ်က္အိမ္မဟိသေလာက္တျမိဳ႔လံုး အားလားကုန္စြာဗ်ာ။ ေတာင္ရင္အုတ္ေက်ာင္းမွာေတာင္
သံျဖဴအခ်က္၂၀ ေလာက္ကၽြတ္လားေရ။ အပင္အခက္တိတခုေလ့မက်န္။

မီး။ ။မုန္တိုင္းေကာင္းျပင္ပါလား
မုန္းတိုင္းေကာင္းျပင္ေရ၊ အစကေၾကာ္ျငာတုန္းက ၁နာရီမွာစထဖို႔။ မိုင္း ရ၅ က ၈၀ အထိလို႔ေျပာေရ။ မိုင္၈၀ ဝန္းက်င္က ယင္းေလာက္ကားမျပင္ဆိုဗ်ာ ပေပါ့ယေယာ့နန္႔ ျဖစ္လားလို႔ ပိုပ်က္စီးလားေရ။ မုန္းတိုင္းထခါကား
၁၂၀ ေတာင္ေက်ာ္လို႔ေျပာေရ။ ေကာင္းျပင္းေရ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ကမိုးဦးပိုင္းမွာထေရမွန္းတိုင္းထက္ ေကာင္းျပင္းသီးေရ။

မီး။ ။အသီးအေပ်ာက္သတင္းတိကါးဇာပိုင္အနီထားပါလဲ။
ေျဖ။ အဂုခ်ိန္ထိေကာ သီသံ ေပါက္သံမၾကားသီး။ ယေကေလ့ ေျပာလို႔မရ သတင္းအခ်စ္ဆက္မရသီးလို႔။ တျခာနီရာတိမွာလည္းပ်က္စီးႏိုင္ေရ။

မီး။ ။အပ်က္စီးတိေကာင္းထိခိုက္လားပါနန္႔
ေျဖ။ ဟုတ္ေတလယ္သမားတိဆိုေက စပါးဖူးခ်ိန္ျဖစ္လို႔ အားလံုးပ်က္ တခုေလ့မက်န္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအနီနန္႔
အစာရီစာယွားပါအျခီနီဒုကၡတိၾကံုရဖို႔။

မီး။ ။လီဝင္ေရအနီထားဇာပိုင္ဟိလဲ
ေျဖ။ ညာစာဖက္နီဝင္စေလာက္မွာအၾကီးက်ယ္ထေရ။ ရီလည္းစေကပါေရလို႔ၾကားေရ။ တခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္တိ (ပိုက္ဆိုက္ရို႔ ကညင္ေတာ။ ဆားျပင္ကြင္း)ရို႔မွာ အိမ္းခန္းေရာက္ေအာင္တက္ေရလို႔ၾကားေရ။ လီဝင္စြာက ေကာင္းအခ်ိန္မယူပဲ ခ်က္ခ်င္းဝင္လာေရတြက္ ေကာင္းျပင္းလီဖို႔မဟုတ္လို႔ထင္နီစြာနန္႔ တျခားစီးျဖစ္လားေရ။
မိုးလီဝါသတင္းပီးခ်က္တိေလ့ မတိမက်ဆိုေရခါ သတင္အတိမရေရတြက္ လူတိဇာလုပ္လို႔ ဇာကိုင္ရဖို႔မွန္းမသိ။
မုန္းတိုင္းတဟုန္ထိုးဝင္လာခါကါး တခုေလ့ပ်င္လို႔မရယာ။

မီး။ ။အဂုလက္ဟိအနီထားဇာပိုင္ဟိပါလဲ။
ေျဖ။ ။မိုးရိပ္တိအံု႔ပနာအေမွာင္က်နီသီးေရ။

ဖုန္းေဖ့သာကုန္ဖို႔ယာဆရာေတာ္ အခ်က္ပီးနီယာ။ တပည့္ေတာ္အိမ္းကလူတိကိုဖုန္းဆက္လာေရလို႔တခုက္ေျပာလိုက္။

 http://thearakanesemeetingpoint.com/profiles/blogs/2206333:BlogPost:784588?xg_source=activity

0 Responses to ေက်ာက္ျဖဴဖုန္းဆက္လို႔ မုန္းတိုင္းသတင္းမီးၾကည့္ထားစြာ

Post a Comment

Powered by Blogger.
ရခိုင္ျပည္က မုန္းတိုင္းသတင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသမွ်သတင္းေတြကို တင္ေပးသြားပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ေျမပံုတို႔ကို ဖုန္းအၿမဲဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ သတင္းထူးရင္ ထူးသလို တင္ေပးပါမယ္။ မုန္းတိုင္းႏွင့္ ပန္သက္သမွ် သတင္း ဓာတ္ပံုတို႔ကို kyaukphru.09@gmail.com: girireliefcomittee@gmail.com သိုပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဂီရိမုန္းတိုင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္

Burmese's Giri Cyclone Last Update

Cyclone Giri in Rakhaing State


Give us your Views


After Cyclone Giri in Arakan

Cyclone Giri Relief News